Home Bulletin رسالة الجامعة العدد 21
رسالة الجامعة العدد 21

محتويات العدد

ص 3 : مشروع القرية ا لإيكولوجية البيرات

ص 4-5 : جامعة شعيب الدكالي وا لمجلس ا لاقليمي نموذج للشراكة ا لمثالية.


 ص 6-7-8 : تأبين ا لأستاذ الفقيد محمد قوام.

ص9:تكريم 
 ص 10-11 : أنشطة ا لمؤسسات الجامعية